מובטלי.קוֹ - כמו הלשכה, רק מועיל יותר

הודעה מוקדמת לפיטורים