מובטלי.קוֹ - כמו הלשכה, רק מועיל יותר

בדיחות של מובטלים