מובטלי.קוֹ - כמו הלשכה, רק מועיל יותר

סעיף 14 לחוק פיצויי פיטורים