מובטלי.קוֹ - כמו הלשכה, רק מועיל יותר

כל מה שרצית לדעת על תשלום מילואים למובטלים

אודות המחבר: מובטלי.קוֹ

אודות המחבר: מובטלי.קוֹ

המוטו שלי: ביחד נוציא את המקסימום מתקופת האבטלה ונצא מחוזקים לשוק העבודה

מדינת ישראל כידוע מפעילה מערך ייחודי של מתן דמי אבטלה לאזרחיה כחלק מחוק הביטוח הלאומי, במקביל מתקיים בישראל גם חובת מילואים שקיבלה משנה תוקף אכזרי במיוחד בעקבות אירועי 07.10.2023, מה קורה כשאדם מובטל נדרש להתייצב למילואים, מהם זכויותיו וחובותיו, מהו מעמדו ואיך הוא מקבל תשלום?
כל מה שרציתם לדעת על תשלום מילואים למובטלים ואתם חייבים לדעת

מיהו מובטל?

מובטל על פי ההגדרה הוא אדם הרוצה או מעוניין לעבוד, אך הדבר נמנע ממנו בשל סיבות שונות ומגוונות, שתכליתן היא העובדה שאדם נותר ללא מקור פרנסה.
מדינת ישראל, כחלק ממדיניות מדינת הרווחה, שמה לעצמה למטרה להיות משענת לכלל האזרחים בתקופות קשות ובשל כך נהוג בישראל תשלום לפרק זמן המגיע לאדם בהנחה שהוא עומד בדרישות מסוימות הנקרא דמי אבטלה, בפרק הזמן הזה זכאי אדם לקבל סכום מסוים המבוסס על השכר האחרון אותו קיבל. 
בתוך פרק זמן המוגדר לאבטלה מקבל המובטל מעין משכורת לאחר שהגיש תביעה מסודרת בענייניו וקיבל את אישור הביטוח הלאומי על כך.

חשוב להבין שפרק הזמן לו זכאי אזרח ישראלי לקבלת דמי האבטלה הוא מוגבל ותלוי בעיקר בגילו וברצף התעסוקתי שקדם לתקופת האבטלה.

גיל מבקש דמי האבטלה

עבור מי שאחראי על 2 אנשים

עבור מי שאחראי על 3 אנשים ויותר

18 – 25

עד 50 ימים

עד 138 ימים

25 – 28

עד 67 ימים

עד 138 ימים

28 – 35

עד 100 ימים

עד 138 ימים

35 – 45

עד 138 ימים

עד 175 ימים

מעל גיל 45

עד 175 ימים

עד 175 ימים

בתוך תקופת האבטלה עומדות לזכות המובטל הזכויות הנגזרות מכך שהוא ממשיך לשלם עבור ביטוח לאומי ומס בריאות כך שהוא זכאי לכלל ההטבות המגיעות בגין תשלומים אלו.
מנגד על המובטל להתייצב פעם בשבוע בלשכת האבטלה ובמידה ויש משרות היכולות להתאים לו הוא נדרש לגשת על מנת לנסות ולהתקבל, במהלך קבלת דמי האבטלה חל איסור על קיום כל עבודה שהיא.

קבלת צו מילואים בתקופת מובטלות

מדינת ישראל היא מדינה מוזרה במקצת והאזרחים שלה נקראים אחת לשנה לשירות מילואים משמעותי בצה"ל היכול להימשך על פרק זמן שבין שבוע לחודש שלם, במהלך תקופה זאת זכאי מי שגויס למילואים לקבלת שכר המשולם על ידי הביטוח הלאומי בדרכים שונות. גם אדם הנמצא בתוך תקופת האבטלה יכול להיקרא למילואים כאשר הוא טרם מצא עבודה חדשה. במהלך תקופת המילואים יחולו על המובטל כללים ברורים של תשלום על מילואים למובטלים.

שכר מילואים למובטל יהיה לפחות כגובה דמי האבטלה, אך לא ישולמו דמי אבטלה יחד עם תגמול מילואים למובטל במקביל.

במידה ונקלע אדם לתקופת אבטלה ובתוך 60 הימים הראשונים נקרא לשירות מילואים, או אז שכר מילואים למובטל יתבסס על המשכורת האחרונה שלו במקום העבודה. במהלך שאר תקופת האבטלה, תגמול מילואים למובטל יעמוד על בסיס דמי האבטלה עם ההגבלה שיש ליום גם בשכר מינימום וגם בתשלום מקסימום. כאמור לא ניתן להנות מתשלום על ימי מילואים בגובה השכר לא הייתם זכאים כאשר עבדתם.

חשוב מאד כמו שמעדכנים את המעסיק על גיוס למילואים לעדכן את הביטוח הלאומי על כך שגויסתם לשירות מילואים.

מהו גובה התגמול לו זכאי חייל מילואים הנמצא באבטלה?

תשלום על מילואים למובטלים מתבסס על עקרונות המוגדרים בצורה מסודרת, על מנת להבין את המצב בצורה טובה ננסה להסביר על ידי שתי שאלות חשובות :

  • במידה ואני מובטל ונקראתי למילואים, מה יהיה גובה התגמול שאקבל?
    אדם הנחשב כזכאי לדמי אבטלה כאשר גויס למילואים, יהיה זכאי לתשלום  שכר מילואים למובטל השווה לפחות לזה אשר היה זכאי להם גם אם לא שירת במילואים.                     בכל מקרה לא יוכל הסכום להיות פחות מ 300.61 ₪ ליום נכון לתאריך 07.10.2023

  • אם התחלתי את תקופת האבטלה שלי, מה יהיה תשלום על מילואים למובטלים?
    תגמול מילואים למובטל שעדיין לא חלפו 60 יום מסיום עבודתו יהיה זכאי לצורך חישוב התגמול שלו כמי שעדיין עובד וייהנה מהתגמול לו היה זכאי אם עדיין היה עובד. בכל מקרה לא יופחת שכר מילואים למובטל משכר המינימום הקבוע בחוק.

מהי צורת החישוב לתשלום בעבור ימי מילואים

החישוב בעבור תשלום על מילואים למובטלים כמו לכל אחד מהאפשרויות התעסוקתיות איננו מקרי והוא מוסדר ותחת פיקוח, בכל אופן שכר המינימום הנקבע למשרתי מילואים עומד על 6,130 ₪ לחודש. אם לא הכנסתם סכום כזה בחודש, הביטוח הלאומי יתייחס אליכם כמי שזכאים לסכום זה.

סוג הזכאות

הגורם המשלם

חישוב הסכום המגיע

גבולות התגמול היומי

שכיר, משכורת חודש

המעסיק של השכיר

חישוב של ההכנסות ברוטו ב90 יום קודמים, חישוב ליום בפועל, * מספר ימי השירות

שכר מינימום = 300.61 ש"ח ליום.

 

שכר מקסימום = 1,582.17 ש"ח ליום.

סטודנט

הביטוח הלאומי לאחר תביעה מתאימה של הסטודנט

מינימום תגמול

שכר מינימום = 300.61 ש"ח ליום.

עצמאי

התשלום על ידי הביטוח הלאומי לאחר הגשת המסמכים המתאימים

הכנסה ברוטו ב-3 החודשים שקדמו לתחילת השירות (או 3 חודשים מתוך 6) מחולק ב-90 = סכום התגמול ליום.

שכר מינימום = 300.61 ש"ח ליום.

סכום התגמול ליום X ימי השירות = סך כל התגמול

שכר מקסימום = 1,582.17 ש"ח ליום.

אינו שכיר ואינו עצמאי

בטוח לאומי לאחר הגשת תביעה.

תגמול מינימום

שכר מינימום = 300.61 ש"ח ליום.

מובטל בעל זכאות לדמי אבטלה טרם השירות

ביטוח לאומי

לפי דמי האבטלה שמגיעים לו, אילולא יצא לשירות, או על פי הכנסה ב-3 החודשים שקדמו להפסקת העבודה (אם עברו פחות מ-60 יום מהפסקת עבודה)

על בסיס חישוב ליום עבודה ביחס לדמי האבטלה

מצב המילואימניק המובטל בתקופת מערכת חרבות ברזל

מלחמת חרבות ברזל הנכפתה על מדינת ישראל גיוס מילואים נרחב אשר הביא לכך שמשרד הביטחון ביחד עם החשב הכללי במשרד האוצר סיכמו על מתווה המסדיר את תשלום לחיילי המילואים על בסיס ההכנסה הריאלית שלהם החל מנובמבר 2023 ולא בתום תקופת השירות כפי שהיה מקובל עד היום, ישנו הסדר מול הביטוח הלאומי על דיווח המגויסים בצו 8 עד לסיום חודש אוקטובר ובהמשך בסיומו של כל חודש עד סיום תקופת הגיוס הנרחב.
הביטוח הלאומי מבטיח על בסיס החוק שכל מי שמוגדר מובטל וגויס למילואים יהיה זכאי לתגמול שלא יפחת מדמי האבטלה לו היה זכאי, במידה וימצאו הפרשים בגין שכר מילואים למובטל הביטוח הלאומי ישלים את ההפרש לו היה זכאי המגויס למילואים בתקופת האבטלה.
הביטוח הלאומי מקבל את המידע לגבי המגויסים על בסיס מפות ההתייצבות של המגויסים.

כתבה זו מיועדת למטרות מידע בלבד ואינה מהווה ייעוץ מקצועי. התכנים המוצגים בכתבה לא יחליפו ייעוץ מקצועי בתחום הרלוונטי. המידע המוצג נבדק ונכון בזמן פרסום הכתבה, אך אינו מהווה התחייבות לעדכון מתאים לאחר כך. המשתמש במידע הנמסר עושה זאת על דעת עצמו ואינו יוצא מן הכלל להיבחן על ידי מומחה בתחום הרלוונטי לפני קבלת החלטות. הכתבה משתקפת את דעתם של הכותבים ולא מייצגת את חוות דעת המהוות עמיתיו.

Facebook
LinkedIn
WhatsApp

פוסטים נוספים שאולי תאהבו

הגשת בקשה לדמי אבטלה

עם עד היום כל מי שנפלט ממעגל התעסוקה היה נדרש להירשם גם למוסד לביטוח לאומי וגם לשירות התעסוקה ולהתנהל מול כל אחד

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *